Рјешење о разрјешењу вршиоца дужности начелника Одјељења за привреду, финансије и друштвене дјелатности