Рјешење о разрјешењу вршиоца дужности начелника Одјељења за општу управу