Рјешење о разрјешењу в.д. начелника Одјељења за привреду, финансије и друштвене дјелатности