Рјешење о разрјешењу в.д. директора ЈУ Информативно културни центар Гацко