Рјешење о разрјешењу в.д. директора ЈУ Информативно – културни центар Гацко