Рјешење о разрјешењу секретара Скупштине општине Гацко