Рјешење о разрјешењу начелника Службе за заједничке послове, Општинске управе општине Гацко