Рјешење о разрјешењу начелника Одјељења за привреду, финансије и друштвене дјелатности, Општинске управе општине Гацко