Рјешење о разрјешењу и именовању предсједника и једног члана Општинске изборне комисије