Рјешење о разрјешењу и именовању директора ЈУ Центар за социјални рад Гацко