Рјешење о разрјешењу директора ЈЗУ Дом здравља “Проф. др Саво Бумбић” Гацко