Рјешење о разрјешењу директора ЈЗУ Дом здравља „Проф. др Саво Бумбић“ Гацко