Рјешење о разрјешењу директора ЈУ “Културно спортски центар” Гацко