Рјешење о разрјешењу директора ЈУ „Културно спортски центар“ Гацко