Рјешење о разрјешењу директора ЈУ Информативно културни центар Гацко