Рјешење о разрјешењу чланова Управног одбора ЈУ Информативно културни центар Гацко