Рјешење о разрјешењу члана Управног одбора ЈУ “КСЦ” Гацко