Рјешење о разрјешењу члана комисије за избор тајним гласањем предсједника и подпред. СО-е и замједника начелника општине Гацко