Рјешење о разрешењу вршиоца дужности директора ЈЗУ Дом здравља “Проф. др Саво Бумбић” Гацко