Рјешење о разрешењу вршиоца дужности директора Јавне установе „Културно – спортски центар“ Гацко