Рјешење о разрешењу вршиоца дужности директора Јавне установе “Културно – спортски центар” Гацко