Рјешење о избору члана Школског одбора у ЈУ СШЦ “Перо Слијепчевић” Гацко