Рјешење о именовању вршиоца дужности секретара Скупштине општине Гацко