Рјешење о именовању вршиоца дужности начелника Стручне службе, Општинске управе општине Гацко