Рјешење о именовању вршиоца дужности начелника Службе за заједничке послове, Општинске управе општине Гацко