Рјешење о именовању вршиоца дужности начелника Одјељења за Општу управу, Општинске управе општине Гацко