Рјешење о именовању вршиоца дужности начелника Одјељења за инспекцијске послове, Општинске управе општине Гацко