Рјешење о именовању вршиоца дужности чланова Управног одбора ЈЗУ Дом здравља “Проф.др Саво Бумбић” Гацко