Рјешење о именовању вршиоца дужности чланова Управног одбора ЈУ „Културно спортски центар“ Гацко