Рјешење о именовању вршиоца дужности чланова Управног одбора ЈУ “Културно спортски центар” Гацко