Рјешење о именовању вршиоца дужности чланова Управног одбора ЈУ Информативно културни центар Гацко