Рјешење о именовању в.д. директора Јавне установе Информативно – културни центар Гацко