Рјешење о именовању Радног предсједништва Конститутивне Скупштине општине Гацко