Рјешење о именовању Одбора за МЗ, регионалну и међународну сарадњу