Рјешење о именовању начелника Одјељења за привреду финансије и друштвене дјелатности