Рјешење о именовању начелника Одјељења за општу управу