Рјешење о именовању Комисије за статус, пословник и прописе