Рјешење о именовању Комисије за спровођење Јавног конкурса за избор и именовање секретара Скупштине