Рјешење о именовању Комисије за примопредају дужности функционера и руководилаца у Општинској управи општине Гацко