Рјешење о именовању Комисије за примопредају дужности директора ЈЗУ Дом здравља “Проф.др Саво Бумбић” Гацко