Рјешење о именовању Комисије за примопредају дужности директора ЈУ Информативно културни центар Гацко