Рјешење о именовању Комисије за примопредају дужности директора ЈУ Центар за социјални рад Гацко