Рјешење о именовању Комисије за примопредају дужности директора ЈПУ “Дјечији вртић” Гацко