Рјешење о именовању Комисије за примопредају дужности директора Јавног предузећа “Водовод” А.Д. Гацко