Рјешење о именовању Комисије за примопредају дужности директора Јавног предузећа „Водовод“ А.Д. Гацко