Рјешење о именовању Комисије за примопредају дужности директора Јавног предузећа “Комус” А.Д. Гацко