Рјешење о именовању Комисије за примопредају дужности директора Јавног предузећа „Комус“ А.Д. Гацко