Рјешење о именовању Комисије за одређивање назива улица, тргова и дијелова насељених мјеста