Рјешење о именовању Комисије за награде и признања