Рјешење о именовању Комисије за избор тајним гласањем предсједника, потпредсједника и замјеника начелника општине Гацко