Рјешење о именовању Комисије за избор тајним гласањем предсједника и подпредсједника СО-е и замјеника начелника општине Гацко