Рјешење о именовању Комисије о одређивању локације за депонију комуналног отпада