Рјешење о именовању директора ЈУ Информативно – културни центар Гацко