Рјешење о именовању директора ЈУ Информативно културни центар Гацко