Рјешење о именовању директора Јавне установе “Културно – спортски центар” Гацко