Рјешење о именовању директора Јавне установе „Културно – спортски центар“ Гацко