Рјешење о именовању чланова Управног одбора ЈУ “Центар за социјални рад” Гацко